1969 İzmir doğumluyum. Lise yıllarında psikoloji alanına duyduğum yoğun ilgi nedeniyle psikoloji eğitimi almaya karar verdim ve 1987 yılında İzmir Amerikan Lisesini bitirdikten sonra ilk tercihim olan Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümüne girdim. Lisans eğitimim sırasında klinik psikoloji alanına yönelerek, 1997 yılında yine Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde klinik psikoloji yüksek lisansımı tamamladım.*

Yüksek lisans eğitiminde edindiğim bilişsel terapi donanımına sonraki yıllarda çözüm odaklı terapi yaklaşımı ve travma eğitimlerini (EMDR) eklemiş olsam da, mesleğimin on yedinci yılında kendimi ve izlediğim yöntemleri sorgulamaya başladım. Almış olduğum eğitimlerin hemen hemen tamamı bireysel terapi ağırlıklıydı ve bireye odaklıydı. Ancak uygulamalarımda bireysel terapinin zaman zaman yetersiz kaldığını, bireyle yaptığım çalışmalarda yol kat etsem de, bireyin etkileşim ağındaki diğer bireylerle çalışılmadığında değişimin kalıcılığını sağlamanın güçleştiğini ve sorunun yinelenebildiğini fark etmeye başladım. Aile bireyleri, eş/partner, yakın arkadaşlar gibi bireyin sosyal ağındaki kişileri terapi sürecine dahil ettiğimde değişimin çok daha hızlı ve kalıcı sonuçlara yönelik olduğunu gözlemledim. Bu farkındalık beni, bireyi ve etkileşim ağını terapi sürecinde birlikte ele alan ‘sistem kuramı’ ve ‘çift ve aile terapisine’ yöneltti. Bu alanda okumalara ve Türkiye’de alabileceğim nitelikli eğitim araştırmalarına başladığımda yolum William J. Hiebert ile keşişti. Amerika’da 1950’li yıllardan itibaren çift ve aile terapisinin gelişiminde yer alan Hiebert’ın o dönemde İstanbul’da verdiği eğitimlere katıldıkça bu alana olan ilgim ve öğrenme isteğim gittikçe arttı ve sonunda bu alanda doktora eğitimine başlama aşamasına getirdi. Rahmetli hocam Yard. Doç. Dr. E. Çiğdem Leblebici’nin cesaretlendirmesi ve Hiebert’ın büyük desteği ile Amerika’da Hiebert Enstitüsü ve Graduate Theological Foundation işbirliği ile açılan doktora eğitimine başladım.  Doktora eğitimimde kuramsal bilginin yanı sıra çift ve aile terapisi uygulamaları yaparak Dr. William J. Hiebert, Dr. Derek Ball ve Lisanslı Çift ve Aile Terapisti Sibel Erenel’den süpervizyon aldım. 2013 yılında Oxford Üniversitesi kampüsünde verdiğim tez savunmamın ardından çift ve aile terapisi alanındaki psikoloji doktoramı tamamladım.** Doktora sonrasında Dr. Hiebert ile süpervizörlük eğitimime devam ederek, vermekte olduğum süpervizyonlar üzerinden süpervizyon aldım.

Terapi  uygulamalarıma devam ederken  farklı gelişim evrelerindeki bireyler ve ailelerle çalışma fırsatım oldu. Bu deneyimler bende gelişim psikolojisi alanındaki çağdaş bilgilere yöneltti. Bu motivasyon ile 2017 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde gelişim psikolojisi alanında ikinci doktora eğitimime başladım ve 2022 yılında tamamladım.***

Oxford, 2013

*Yüksek Lisans Tez: Savunma Mekanizmaları Envanteri Ergen Formu Türkiye Uyarlama Çalışması, 1997

**Doktora Tez: Observed Level of Self Differentiation, Boundary Flexibility and Triangulation Formations in Turkish Families Receiving Systemic Family Therapy (Sistemik Aile Terapisi Alan Türk Ailelerde Gözlenen Benlik Ayrışması Düzeyi, Sınır Esnekliği ve Üçgenleşmeler), 2013

***Doktora Tez: Genç Yetişkinlerin Üniversiteye Uyumunu Etkileyen Bireysel, Ailesel ve Sosyal Faktörlerin İncelenmesi