Aile sisteminin ilk kez kendisini dışarıya açtığı, kendisinden farklı bir yapı ile yüz yüze geldiği ilk kurum okuldur. İlk çocuğun okula başlaması ile birlikte çocuğun ve ailenin yeni ve farklı kurallara, rollere ve yönetim biçimine uyum sağlaması beklenir.  Bu nedenledir ki çocuk-okul etkileşimi aslında aile-okul sistemi etkileşimini temsil eder ve bu iki sistem arasındaki işlevsel uyumun sağlanması sürecinde sorunların yaşanması doğaldır.

Okul ve öğrenci danışmanlığında eğitim sürecinde yaşanabilecek uyum, öğrenme, stres ve kaygı gibi bireysel süreçlerin yanı sıra çatışma çözümleme, arkadaşlık ilişkileri, sorumluluk alma gibi etkileşimsel temelli konulara ve bunlara yönelik ebeveyn tutumlarına odaklanıyoruz.

Zinciriye Medresesi, Mardin, 2009