DEĞERLENDİRME TESTLERİ

​ Çocuk değerlendirme testleri, çocukların duygusal, davranışsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini değerlendirmek için kullanılan özel araçlardır. Bu testler, çocukların yaşlarına ve gelişim seviyelerine uygun olarak tasarlanmıştır. Terapi sürecinin değerlendirme aşamasında çocuğun gelişim düzeyini, bilişsel işlevlerini veya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi bazı tanı kategorilerini tespit edilmek için ihtiyaç duyulduğunda çocuk değerlendirme testlerini uygulamaktayız.

Devamı...

ÇOCUKLARLA OYUN TERAPİSİ

​Çocuklar için oyun; fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan en önemli araçtır. Çocuklar oyun sayesinde problem çözmeyi öğrenirler, yaratıcılıklarını ve sosyal becerilerini geliştirirler, duygusal dengelerini sağlayıp dil gelişimlerini ilerletirler. Çocuklar oyun oynarken kendilerini keşfetme ve ifade edebilme fırsatı bulurlar; bunu yapmak için de oyuncakları araç olarak kullanırlar. Oyun terapisinde oyuncaklar çocukların kelimeleridir. Bu nedenle oyun terapisi uygulamalarımız çocuklar için geliştirici bir araç olmanın yanı sıra iyileştirici bir hedefi de içermekte.

Devamı...

ÇOCUKLUK DÖNEMİ EBEVEYN DANIŞMANLIĞI

Ebeveynliğin ne kadar zor olduğunun ve insanın çocuğu bir sorun yaşadığında ne kadar endişeli ve çaresiz hissedilebileceğinin bilincindeyiz ve işte tam da bu noktada ebeveynleri de sürece dahil etmenin ve desteklemenin önemli olduğunu görmekteyiz.

Devamı...

ÇOCUKLARLA OYUN TERAPİSİ

Çocuklar için oyun; fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan en önemli araçtır. Çocuklar oyun sayesinde problem çözmeyi öğrenirler, yaratıcılıklarını ve sosyal becerilerini geliştirirler, duygusal dengelerini sağlayıp dil gelişimlerini ilerletirler. Çocuklar oyun oynarken kendilerini keşfetme ve ifade edebilme fırsatı bulurlar; bunu yapmak için de oyuncakları araç olarak kullanırlar. Oyun terapisinde oyuncaklar çocukların kelimeleridir. Bu nedenle oyun terapisi uygulamalarımız çocuklar için geliştirici bir araç olmanın yanı sıra iyileştirici bir hedefi de içermekte. Oyun terapisinde genellikle 3 ile 11 yaş arası çocuklar ve onların bakım verenleri ile çalışmaktayız. Bu süreçte ailelere çocuklarının duygusal, davranışsal ve sosyal açıdan karşılaşabilecekleri sorunların üstesinden gelebilmeleri için destek olmayı hedefliyoruz. Çocukların gelişimsel dönem özelliklerini temel alarak kendilerine özgü bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yol alıyoruz. Bu süreçte öncelikle ebeveynler veya bakım verenlerden detaylı şekilde bilgi alıyor, sonrasında oyun terapisi odamızda çocuk danışanlarımız ile tanışıyor, onu birçok açıdan değerlendirerek terapi sürecine devam ediyoruz. Gerektiğinde ebeveynlerle görüşerek onları da gelişmeler hakkında bilgilendiriyor ve onlardan destek alıyoruz.

Oyun terapisi olarak adlandırdığımız bu serüvende çocuklara öncelikle düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini ifade etmeleri için güvenli ve kabul edici bir ortam sağlamayı temel alıyoruz. Böylesine bir ortamda sağlanan sağlıklı iletişim sayesinde çocuklara kendilerinin ve başkalarının duygularını ve davranışlarını anlama; kendi duygularını düzenleme; benlik değerlerini ve özsaygılarını artırma; sorun çözme becerilerini geliştirme açılarından destek oluyoruz. Bunları yaparken yaşlarına, gelişim düzeylerine, özel ihtiyaçlarına ve kendilerine özgü özelliklerine uygun bir yol haritası çiziyoruz. Süreç içinde yeri doldurulamaz bir rolü olan aile iş birliğini sağlamaya ve korumaya özen gösteriyoruz.

OYUN TERAPİSİ HİZMETİ ALABİLECEĞİNİZ PSİKOLOGLARIMIZ

DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Çocuk değerlendirme testleri, çocukların duygusal, davranışsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini değerlendirmek için kullanılan özel araçlardır. Bu testler, çocukların yaşlarına ve gelişim seviyelerine uygun olarak tasarlanmıştır. Terapi sürecinin değerlendirme aşamasında çocuğun gelişim düzeyini, bilişsel işlevlerini veya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi bazı tanı kategorilerini tespit edilmek için ihtiyaç duyulduğunda çocuk değerlendirme testlerini uygulamaktayız. Bunların yanında çocuğun bilişsel yetenekleri, duygusal durumu, davranış sorunları, öğrenme güçlükleri, aile ilişkileri, dil ve iletişim becerileri gibi bir dizi alanı değerlendirmekteyiz. Değerlendirme sonuçlarını çocuğun ihtiyaçlarına uygun terapi teknikleri, psikiyatrist yönlendirmesi ve aileyle iş birliği içinde destek planlarını oluşturmak için kullanmaktayız.

Bu amaçlar doğrultusunda kullandığımız testler aşağıdaki yer almaktadır:

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Cattell 2-A Zeka Testi
 • Cattell 3-A
 • Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Porteus Labirent Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Kelime Söyleyiş Testi
 • Bir İnsan Çiz Testi
 • Aile Resmi Testi
 • Var Olmayan Hayvan Çiz Testi
 • Kaktüs Çiz Testi
 • Ev-Ağaç-İnsan Testi
DEĞERLENDİRME TESTLERİ HİZMETİ ALABİLECEĞİNİZ PSİKOLOGLARIMIZ

ÇOCUKLUK DÖNEMİ EBEVEYN DANIŞMANLIĞI

Yetişkinlerle karşılaştırıldığında çocukların içinde büyüdükleri ve şekillendikleri çevre oldukça kısıtlıdır. Çocuklar yalızca birkaç arkadaşları, aile üyeleri ve nadiren onların ilişkide oldukları kişilerle etkileşime girerler. Bu kısıtlı çevre içerisinde ise onların gelişimine değişimine en çok etkisi olan aile üyeleridir. Bu yüzden çocuklarla onlara özgü çizilen yolu takip ederek çalışırken aile üyeleriyle iş birliği içinde çalışmanın öneminin altını çizmekte fayda görüyoruz. Bu birliktelik içinde çalışmanın hem çocuğa hem de aileye olan faydasını birçok kez gözlemlemiş bulunmaktayız. Çocuğun içinde bulunduğu ortamın desteğiyle gelişmesinin yanı sıra ebeveynler de çok değer verdikleri çocukları için çaresiz olmadıklarına ve yapabileceklerine dair konularda aydınlanmaktadırlar. Zira ebeveynliğin ne kadar zor olduğunun ve insanın çocuğu bir sorun yaşadığında ne kadar endişeli ve çaresiz hissedilebileceğinin bilincindeyiz ve işte tam da bu noktada ebeveynleri de sürece dahil etmenin ve desteklemenin önemli olduğunu görmekteyiz.

ÇOCUKLUK DÖNEMİ EBEVEYN DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALABİLECEĞİNİZ PSİKOLOGLARIMIZ