Yapılandırılmış eğitimler dışında verdiğim seminerler ve sunumlar genellikle yetişkin gruplarına, meslek uzmanlarına ya da öğrenci gruplarına yönelik oluyor. Genellikle psikolojinin günlük yaşam içindeki yansımalarına ve hayatın içinden örneklere dayalı olan bu seminerler ve sunumlarda hem bireysel hem de kişiler arası etkileşime odaklanan konulara değiniyoruz. Üniversite öğrenci grupları ile yaptığım çalışmalarda ise daha çok çift ve aile terapisi alanının tanıtımı ve günlük yaşamdaki yansımaları üzerinde duruyoruz. Bunların yanı sıra ulusal ve uluslararası kongrelerde bilimsel sunumlar ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyorum.

İki yıldır keyifle sürdürdüğüm bir diğer etkinlik ise sinema atölye çalışmaları. Sanat ve psikolojinin iç içe olmasından yola çıkarak oluşturduğumuz bu etkinliklerde seçmiş olduğumuz filmler hakkında bireysel yorumlarımızı paylaşıyoruz. Farklılıklarımızla zenginleşmenin çok güzel bir örneğini sergileme anlamında benim için çok değerli olan bu etkinliklerde moderatör olarak görev alıyorum.

Avrupa Üniversiteleri Sürekli Eğitim Kongresi,

Boğaziçi Üniversitesi, 2015

Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Çeşme, 2013

Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ekonomi Üniversitesi, 2013