Görev yapmış olduğum kurumların dışında gerçekleştirmiş olduğum bireysel, çift ve aile terapisi toplam seans sayısı Kasım 2021 itibariyle 2741’dir. Bu seansların ilk 250'si üzerinden uluslararası akreditasyonlu süpervizörlerimden süpervizyon almış bulunmaktayım. Bireysel, çift ve aile terapisi süreçleri ve süpervizyon konusundaki detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

 

SÜPERVİZYON VE EĞİTİM

Süpervizyon süreci terapistlik eğitiminin vazgeçilmez bir parçasını oluşturur. Nasıl bir cerrah adayı ilk ameliyatlarını uzman bir cerrah hoca nezaretinde gerçekleştirirse, terapist adayları da mesleğe giriş aşamasındaki uygulamalarını uzman bir terapist, yani ‘süpervizör’ gözetiminde gerçekleştirirler. Bu gözetimli uygulama sürecine ‘süpervizyon’ adı verilir. Ülkemizde son yıllarda sevindirici biçimde gelişmekte olan süpervizyon uygulamaları için yurt dışında belirli kriterler yer almaktadır. Bu kriterlere göre alanda yeterli bir kuramsal bilgi birikiminin yanı sıra, belirli sayıda terapi seansı gerçekleştirmiş olmak (ortalama bin saat kadar), onaylı bir süpervizörden belirli sayıda süpervizyon almış olmak (ortalama 200-250 saat kadar), üzerine süpervizörlük eğitimi almış olmak ve yapılan verilen süpervizyonun doğru yapıldığına dair uzman bir süpervizör tarafından süpervize edilmiş olmak gerekir.

Bu koşulları gerçekleştirmiş olarak Yaşar Üniversitesi bünyesinde ve sonrasında gönüllü terapi çalışmaları süresince toplam 400 saat bireysel, 360 saat grup süpervizyonu sağladım. Bu çalışmaların gurur duyduğum bir özelliği de öğrencilerimin uygulama saatlerini tamamlayabilmek için toplum hizmeti olarak toplam 1546 seans gönüllü çift ve aile terapisi hizmeti sunması oldu.

Meslek etiğini ve işine emek vermeyi ilke edinmiş olan genç meslektaşlarımla süpervizyon çalışmalarıma devam etmekteyim.

Eğitimci kimliğimin gelişimi 2006 yılında İzmir’deki Rehberlik Araştırma Merkezlerinde devlet okullarında görev yapan rehber öğretmenlere verdiğim hizmet içi eğitimlerle başladı. 2006 yılından itibaren İzmir genelinde çok sayıda rehber öğretmene ‘Çözüm Odaklı Danışmanlık’, ‘Psikolojik Danışma Becerileri’ ve ‘Aile Danışmanlığı’ konulu yirmiden fazla eğitim verdim.

2012 yılında Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Hiebert Enstitüsü işbirliği ile başlattığımız Evlilik ve Aile Terapistliği Sertifika Programı ile doktora eğitimimde edindiğim çift ve aile terapisindeki bilgilerimi paylaşma olanağım oldu. Aynı zamanda koordinatör olarak görev aldığım ve içeriğini Uluslararası Aile Terapileri Derneği IFTA’nın kriterlerine göre hazırlamış olduğumuz bu program dünyada ve Türkiye’de IFTA tarafından tanınan ilk program oldu. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde dört yıl boyunca sürdürdüğümüz bu eğitimde ‘Çift Terapisi Uygulamaları’, ‘Aile Terapisi Uygulamaları’, ‘Terapötik İletişim Becerileri’, ‘Genogram (Kök Aile) Uygulamaları’, ‘Terapistin Öz Benliği’, ‘Terapide Etik Konular’ başlıklı dersleri verdim. 2019 Güz döneminde Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında konuk öğretim görevlisi olarak 'Klinik Görüşme Becerileri' dersini verdim ve üniversite bünyesindeki danışma merkezi kurulum aşamasında danışmanlık sağladım. Halen Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak hizmet vermekteyim.