1987 yılında İzmir Amerikan Lisesini bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans eğitimimi tamamladım*.

Yüksek lisans eğitiminde edindiğim bilişsel terapi donanımına sonraki yıllarda çözüm odaklı terapi, şema terapi ve travma eğitimlerini (EMDR 1 ve 2) ekledim. Mesleğimde ilerledikçe hem bireyi ve hem de etkileşim ağını terapi sürecinde birlikte ele alan çift ve aile terapisine yöneldim. Bu alanda Türkiye’de alabileceğim nitelikli eğitim araştırmalarına başladığımda yolum William J. Hiebert ile kesişti. Rahmetli hocam Yrd. Doç. Dr. E. Çiğdem Leblebici’nin cesaretlendirmesi ve Hiebert’ın büyük desteği ile Amerika’da Hiebert Enstitüsü ve Graduate Theological Foundation iş birliği ile açılan doktora eğitimine başladım.  İş hayantımla paralele olarak sürdürdüğüm doktora eğitimimde kuramsal bilginin yanı sıra stajyerlik sürecinde gerçekleştirdiğim çift ve aile terapisi uygulamalarında Dr. William J. Hiebert, Dr. Derek Ball ve Lisanslı Çift ve Aile Terapisti Sibel Erenel’den süpervizyon aldım. 2013 yılında Çift ve Aile Terapisi alanındaki psikoloji doktoramı tamamladım.** Doktora sonrasında Dr. Hiebert ile süpervizörlük eğitimime devam ederek, terapist adaylarına vermekte olduğum süpervizyonlar üzerinden süpervizyon aldım. Yıllar içinde farklı yaş gruplarıyla yaptığım terapi uygulamaları sonucunda edindiğim deneyim ile insan yaşamındaki gelişimin ömür boyu seyrine ilgim gittikçe arttı. Bu merakla 2017’de Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Gelişim Psikolojisi alanında başladığım ikinci doktora eğitimimi 2022 yılında tamamlayarak gelişim psikoloğu olarak mezun oldum.***

Beni alanımda farklı kılan belki de en önemli özelliğim iş yaşantımda terapi ve danışmanlık uygulamalarını doktora eğitimlerim ile paralel olarak devam ettirmek oldu. Hem özel hem de kamu sektörüne ait ulusal ve uluslararası kurumlarda özel eğitim öğrencilerinin yanı sıra, okul öncesi, okul çağı çocukları, ergenler ve yetişkinlik dönemindeki bireyler ve ailelerle çalışırken uygulama deneyimi açısından zenginleşme fırsatım oldu. Öncelikle bireysel terapi ağırlıklı olarak yürüttüğüm uygulamalarım zaman içinde kültürel bağlamı ve etkileşim ağını da içine alan sistemik yaklaşıma dönüştü. Yaptığım terapi uygulamalarına doktora eğitimlerimde edindiğim kuramsal bilgiyi uyarlayabilmem sayesinde danışanlarıma daha geniş bir perspektiften bakarak destek verebildiğimi, müdahalelerimin daha etkili olduğunu ve terapi sürecinde arzulanan hedefe daha hızlı ulaşılabildiğini fark ettim.

Bu  farkındalık ile çift ve aile terapisi konusunda kuramsal bilgiyi ile uygulama becerilerini bir arada kazandırmayı hedefleyen uluslararası nitelikte bir eğitim programı sunabilmeyi amaçlayarak 2012 yılında Yaşar Üniversitesi ve Hiebert Enstitüsü iş birliği ile başlatılan Evlilik ve Aile Terapistliği Sertifika Programında dört yıl boyunca koordinatör, eğitimci ve süpervizör olarak yer aldım.

Ortak yazarlarından biri olduğum iki kitabım var. Hocalarım Yrd. Doç. Dr. E. Çiğdem Leblebici ve Dr. William J. Hiebert ile kalem aldığımız Çift Terapisinde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler isimli kitabımız Pegem Akademi Yayınlarından 2014 yılında çıktı ve 2023 yılına dek dokuz kez basımı yapıldı. 2016 yılında Pegasus Yayınlarından çıkan Yüz Yüze: Türkiye’den Çift ve Aile Terapisi Öyküleri isimli kitabın bölümlerinden birinin yazarıyım.

Lise ve üniversite yıllarından itibaren toplumsal sorumluluk çalışmaları ve dernek faaliyetleri içinde yer aldım. Türk Psikologlar Derneği ve Uluslararası Aile Terapileri (IFTA) Derneği üyesiyim. 2016’dan beri IFTA yönetim kurulu üyeliğini sürdürmekteyim. Çift ve Aile Terapileri Derneğinin kurucu üyelerindenim. Ege Sürdürülebilir Çevre Derneği üyesiyim ve danışma kurulunda yer almaktayım.

2018 yılında kurumsal görevlerimden emekli oldum. 2021 yılından itibaren kendi kliniğimde terapi ve eğitim çalışmalarıma devam etmekte, Bilgi Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programında süpervizör olarak yer almakta ve Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümünde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak ‘Çift ve Aile Terapisi’ ve ‘Gelişim Psikolojisi’ derslerini vermekteyim.

Terapist, eğitimci, süpervizör, akademisyen kimliklerimin yanı sıra 1995 yılından beri eş, 1999 yılından beri annelik kimliklerimle bütünleşmiş biçimde mesleki ve toplumsal çalışmalarıma devam edebilmeyi amaçlıyorum.

*Yüksek Lisans Tez: Savunma Mekanizmaları Envanteri Ergen Formu Türkiye Uyarlama Çalışması, 1997

**Doktora Tez: Observed Level of Self Differentiation, Boundary Flexibility and Triangulation Formations in Turkish Families Receiving Systemic Family Therapy (Sistemik Aile Terapisi Alan Türk Ailelerde Gözlenen Benlik Ayrışması Düzeyi, Sınır Esnekliği ve Üçgenleşmeler), 2013

***Genç Yetişkinlerin Üniversiteye Uyumunu Etkileyen Bireysel, Ailesel ve Sosyal Faktörlerin İncelenmesi, 2022